1.100 meter lang støjdrage bliver et rekreativt og naturskønt område

Foto: Silkeborg Kommune.
dato

Over de kommende år vil en 1.100 meter lang støjvold blive bygget ved Astrid Lindgren-kvarteret i det nordlige Silkeborg. Støjvolden skal skærme støj fra motorvejen, men volden bliver også et rekreativt område med plads til leg og naturoplevelser.

Husker du dragen Katla fra Astrid Lindgrens bog ’Brødrene Løvehjerte’? I løbet af de kommende år vækkes dragen til live ved Astrid Lindgren-kvarteret i Balle i det nordlige Silkeborg. Her vil en 1.100 meter lang støjvold, udformet som en stor, grøn landskabsdrage, komme til at bugte sig gennem landskabet. Støjdragen skal dæmpe støj fra motorvejen og bliver desuden et naturskønt område med legepladser, regnvandsbassin, paddevandshuller og motionsstier.

Støjdrage til leg, natur og bevægelse
Området bliver bakket og får naturlige rum, som giver gode muligheder for leg, læring og naturoplevelser. Når projektet står færdigt, vil man i syd finde Kirsebærdalen, en eventyrlig legelund med legeredskaber og klatreskrænter til store og små. 

Midt i området skal der etableres en multibane med plads til boldspil og andre aktiviteter, mens man i øst kan man få pulsen op i træningsområdet. Idéen er også at lave motionsruter og rekreative stier i landskabet. Volden vil variere meget i højden og bliver 15 meter over nuværende terræn på sit højeste sted.

Natur og biodiversitet i fokus
Området kommer til at bestå af tre zoner med beplantning: et levende hegn med blomstrende buskads, støjvoldens bakketop af skovfyr, der markerer dragens ryg, og i det flade område på projektgrunden skal der plantes frugttræer, egetræer og asketræer. 

Et stort regnvandsbassin er tænkt ind, så det kan sikre de kommende boliger mod store regnskyl, men også give rekreativ værdi. I fire paddevandshuller kan frøer og vandsalamandere yngle, og der laves områder, hvor de små dyr fra vandhullerne kan overvintre.

Jord genanvendes
Støjvolden får et samlet areal på ca. 80.000 m2, og det er Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune, der står bag projektet. Der skal bruges store mængder jord til projektet - omkring 242.000m3. I stedet for at grave ny jord op fra en grusgrav eller lignende skal overskydende jord fra anlægsprojekter rundt i kommunen genbruges. På den måde genanvendes jord, der ellers skulle have været bortskaffet. Den overskydende jord dækkes af et lag muldjord på minimum 0,6 meter.

Sådan laves Støjdragen
Projektet er i gang, og støjvolden etableres i etaper som vist på nedenstående plan og vil komme til at foregå over de næste mange år. Hvor hurtigt projektet skrider frem, afhænger af hvor meget overskudsjord vi modtager fra anlægsprojekter i kommunen. Det rekreative område etableres i takt med, at volden vokser frem.

Bidrag til området
Vi vil meget gerne have input til området. Så ligger du inde med en god idé, så del den endelig med os og send en mail til Team.anlaeg@silkeborg.dk.

Om Støjdragen

  • Støjdragen bliver en 1.100 lang støjvold ved Astrid Lindgren-kvarteret i det nordlige Silkeborg.

  • Støjvolden skal skærme støj fra motorvejen, men volden bliver også et rekreativt område med plads til leg og naturoplevelser.

  • Blandt andet skal frugttræer danne en æblehave mod nord og en kirsebærdal med legelund mod syd.

  • Bundvegetationen bliver en blanding af græsser til gavn for biodiversiteten i området, og på de sydvestvenstre skråninger plantes der planter, som allerede findes i og er kendetegnende for Silkeborg.

  • Læs mere om projektet her.
Kilde: Silkeborg Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.