Informationsmøde om seismiske undersøgelse i den nordvestlige del af Silkeborg

Foto: Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune har længe været en af de førende kommuner i Danmark, når det kommer til bæredygtighed og grøn omstilling. Derfor er det heller ikke overraskende, at kommunen nu undersøger mulighederne for at bruge undergrunden som et CO2-lager.

Det er den nordvestlige del af kommunen, der skal undersøges nærmere, og der er allerede planlagt et informationsmøde om undersøgelsen den 7. juni 2023. Mødet vil finde sted på Kjellerup Bibliotek og vil vare fra kl. 19:00 til 21:00.

Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, om undergrunden i området egner sig til at lagre CO2. Hvis det viser sig at være tilfældet, kan det være en vigtig brik i kommunens grønne omstilling, da det vil give mulighed for at reducere CO2-udledningen fra virksomheder og industrier i området.

Undersøgelsen vil blive udført ved hjælp af seismiske undersøgelser, hvor man sender lydbølger ned i undergrunden og måler, hvordan de reflekteres tilbage. På den måde kan man få et billede af, hvordan undergrunden ser ud og om den er egnet til at lagre CO2.

Det er vigtigt at understrege, at undersøgelsen kun er en indledende undersøgelse, og at der endnu ikke er truffet nogen beslutning om at etablere et CO2-lager i området. Der vil være behov for yderligere undersøgelser og vurderinger, før en endelig beslutning kan træffes.

Det er dog positivt, at kommunen tager initiativ til at undersøge mulighederne for at bruge undergrunden som et CO2-lager. Det viser, at kommunen er engageret i at finde bæredygtige løsninger på klimaudfordringerne og er villig til at tage ansvar for at reducere CO2-udledningen.

Det kommende informationsmøde vil være en god mulighed for borgere og virksomheder i området til at få mere information om undersøgelsen og stille spørgsmål til kommunen. Det er vigtigt, at alle interessenter inddrages i processen, så der kan træffes en beslutning, der tager hensyn til både miljøet og samfundet som helhed.

Kilde: Silkeborg Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.